Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі » Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі қызметкерлерінің тізімі

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі қызметкерлерінің тізімі

Т.А.Ә

Лауазымы

Телефон

Электрондықмекенжай

1.

Аққожина Назерке Мәулітқызы

Бөлімбасшысы

52-26-02

n.akkozhina@akimvko.gov.kz

2.

Пазына Юрий Сергеевич

Бөлімбасшысыныңорынбасары

52-20-88

yu.pazyna@akimvko.gov.kz

3.

Джукамбаева Баян Нусупнабиевна

Мәденикөпшілікіс-шаралар секторыныңмеңгерушісі

52-38-80

b.dzhukambaeva@akimvko.gov.kz

4.

Бахатова Маржан Аманбердіқызы

Тілдердідамытусекторыныңмеңгерушісі

52-39-90

m.bakhatova@akimvko.gov.kz

5.

Бүркітбаева Анаргүл Ұлықбекқызы

бас маман

52-39-90

a.burkitbaeva@akimvko.gov.kz

6.

Куангалиева Анар Ахметқалиқызы

бас маман

52-38-80

a.kuangalieva@akimvko.gov.kz

7.

Сатиева Жұмагүл Қасымқызы

бас маман

52-38-80

zh.satieva@akimvko.gov.kz

8.

Кервенова Мадина Бөкенқызы

бас маман

52-38-74

m.kervenova@akimvko.gov.kz

9.

Баубекова Тоғжан Жумағалиқызы

бас бухгалтер

36-04-21

s.kultura2015semey@akimvko.gov.kz

10.

Қайнарова Салтанат Оразғалықызы

бас экономист

56-45-61

s.kultura2015semey@akimvko.gov.kz

11.

Ақшабаева Айгүл Құсайынқызы

бухгалтер-экономист

56-45-61

s.kultura2015semey@akimvko.gov.kz

12.

Үркүнбай Толғанай Қазбекқызы

бухгалтер-экономист

56-45-61

s.kultura2015semey@akimvko.gov.kz

13.

Чаикенова Айжан Толеугазинова

бухгалтер-экономист

56-45-61

s.kultura2015semey@akimvko.gov.kz

14.

Сабекова Бақыт Нұрғазықызы

бухгалтер-экономист

56-45-61

s.kultura2015semey@akimvko.gov.kz

15.

Жұманбаева Рысгүл Тұрсынбекқызы

аударма жөніндегі редактор

52-26-02

 s.kultura2015semey@akimvko.gov.kz

16.

Найманова Индира Габдулмажитқызы

заңгер

52-38-74

s.kultura2015semey@akimvko.gov.kz

17.

Серікбосынов Мағжан Елубайұлы

Компьютерлік-техника бағдарламашысы

52-38-74

s.kultura2015semey@akimvko.gov.kz

18

Қанатбекова Айеңлік Қанатбекқызы

хатшы

52-26-02

s.kultura2015semey@akimvko.gov.kz

Өңдеу күні: 10-10-2019